Privacyverklaring


Laviededaphne.com vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze website gaat dan ook nauwkeurig om met deze gegevens, waarbij wordt voldaan aan de de wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring wordt weergegeven welke persoonsgegevens Laviededaphne.com verzamelt en gebruikt, met welk doel dit gebeurt en welke aspecten van je websitebezoek hierin relevant zijn.

Type persoonsgegevens
Laviededaphne.com verwerkt je persoonsgegeven doordat je een bezoeker bent van de website en/of omdat je deze gegevens zelf aan de website verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Laviededaphne.com verwerkt:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Geslacht
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over je activiteiten op Laviededaphne.com
- Internetbrowser en apparaat type

Naam en e-mailadres worden verwerkt bij het achterlaten van een reactie op een blogpost. De overige gegevens worden verzameld via Google Analytics. De overige gegevens zijn geheel anoniem en zijn niet gekoppeld aan persoonlijke informatie. Laviededaphne.com bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is en verzamelt deze gegevens enkel om de daarvoor bestemde doeleinden. Indien je niet wil dat Laviededaphne.com persoonsgegevens verzamelt, wordt geadviseerd geen openbare reactie te plaatsen op een blogpost.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Laviededaphne.com heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, mits zij toestemming hebben van ouders of voogd. Ter controle adviseert Laviededaphne.com ouders om betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens worden verzameld en verwerkt zonder toestemming. Bij twijfel over de verwerking van persoonlijke gegevens van een minderjarige, adviseer ik om contact op te nemen via daphne_goorden@live.nl. Op deze manier kan gevoelige informatie worden vernietigd.

Doelen voor het verwerken van persoonsgegevens
Laviededaphne.com verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Ter analyse van je gedrag op deze website, om zo de website te verbeteren en de inhoud van de website af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Om in contact te komen na het organiseren van een winactie, waarbij wordt gevraagd om NAW-gegevens om een gewonnen product of dienst te verschaffen.

Delen van persoonsgegevens aan derden
Laviededaphne.com verleent je persoonsgegevens niet aan derden; met als uitzondering wanneer er moet worden voldaan aan wettelijke verplichting.

Je websitebezoek
Cookies
Laviededaphne.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je device. Laviededaphne.com gebruikt cookies om de website naar behoren te laten werken, de website te optimaliseren en voorkeuren te controleren. Op de website is een extra melding weergegeven omtrent deze cookies. Je kunt je via je browserinstellingen afmelden voor cookies en je kunt ervoor kiezen om alle eerder opgeslagen cookies te verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics
Laviededaphne.com zet Google Analytics in om analyses te maken van hoe gebruikers met de website omgaan. Om privacy te waarborgen, is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google, zodat onder andere IP-adressen worden geanonimiseerd. Zoals eerder vermeld, is deze informatie dan ook niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. Ook is het niet toegestaan dat Google verkregen informatie verleent aan derden.

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering
Als websitebezoeker heb je altijd het recht om de verwerkte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt je verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar daphne_goorden@live.nl. Dit betreffen gegevens die op de website zelf zijn verwerkt, aangezien via Google Analytics gegevens zijn geanonimiseerd.

Beveiliging persoonsgegevens
Laviededaphne.com neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt maatregelen ter voorkoming van misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als je toch het idee hebt dat je gegevens niet voldoende beschermd en/of beveiligd zijn, en als je feedback hebt naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan adviseer ik om contact op te nemen met daphne_goorden@live.nl